Vacciner är en förebyggande hälsoåtgärd som inte bara kan rädda liv; de kan också göra stor
samhällsnytta i form av minskade sjukvårdskostnader. Sanofi Pasteur MSD är det enda företag
i Europa som enbart arbetar med att utveckla och sälja vacciner.

Läs mer