Från den 1 januari 2017 kommer SPMSD (Sanofi Pasteur MSD) att upplösas. Detta betyder att den vaccinverksamhet som Sanofi Pasteur och MSD gemensamt har bedrivit genom SPMSD kommer att upphöra. Respektive ägare i SPMSD kommer att integrera sina respektive vaccin i sin befintliga verksamhet (se nedan fördelning av vaccinerna).

Vi ber er vänligen notera att SPMSD:s hemsidor därmed är stängda.


För mer information om Sanofi Pasteurs eller MSD:s vacciner hänvisar vi er till deras respektive hemsidor:SANOFI PASTEURS VACCINER
ACT-HIB®
COVAXIS®
HEXYON®
IMOVAX® POLIO
IMOGAM® Rabies
PENTAVAC®
STAMARIL®
TETRAVAC®
TYPHIM VI®
VAXIGRIP®
VERORAB®

MSD:s VACCINER
GARDASIL®
HBVAXPRO 5®
HBVAXPRO 10®
M-M-RVAXPRO®
PNEUMOVAX®
ROTATEQ®
VAQTA Ad®
VAQTA Paed®
VARIVAX®
ZOSTAVAX®